Start arrow Wszystkie arrow Wędkarstwo arrow Wędkujemy w morzu - limity - opłaty
30.01.2015.
 
 
 
 
 
Wędkujemy w morzu - limity - opłaty

Wędkujemy w morzu

   Żeby legalnie uprawiać wędkowanie w morzu każdy wędkarz powinien posiadać zezwolenie na rekreacyjny połów ryb  wydane przez Urząd Morski.
W Ustce  Inspektorat Rybołówstwa Morskiego znajduje się przy ulicy Marynarki Polskiej 31 A - rejon skrzyżowania ulic  Marynarki Polskiej i Grunwaldzkiej. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00. Telefon (59) 8 144 124.

  Zezwolenie wydawane jest imiennie, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i dowodu wpłaty.

Opłatę wnosimy na konto: Urząd Miejski w Słupsku BRE Bank S.A. nr konta 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
 Koniecznie należy dopisać w treści przelewu - Opłata za sportowe zezwolenie połowowe na wody morskie.

Wykupione i wydane zezwolenie  na sportowe połowy w wodach morskich  zachowuje ważność przez 365 dni licząc od daty wniesienia opłaty i uprawnia do połowu ryb z brzegu i łodzi w całym pasie nadmorskim naszego kraju.

Koszt rocznej opłaty to  49 złotych. Opłata ulgowa przysługująca młodzieży uczącej się do dwudziestego czwartego roku życia, emerytom i rencistom to kwota 31 złotych.

Możliwe jest również wykupienie zezwolenia na okres jednego miesiąca. Koszt miesięcznej opłaty to 16 złotych.


Przy połowie sportowo - rekreacyjnym ryb obowiązują następujące wymiary ochronne dla niżej wymienionych gatunków ryb:

1) dorsz - 38cm.
2) gładzica, stornia, zimnica - 25cm.
3) łosoś, węgorz - 60cm.
4) śledź - 16cm.
5) troć - 50cm.


W obwodzie Ustki obowiązują  okresy ochronne dla niżej wymienionych gatunków ryb:
1) łosoś i troć - od 15 września do 31 grudnia,
2) sandacz - od 10 kwietnia do 31 maja.


Dobowy limit ilościowy ryb morskich wynosi :
1) łosoś i troć - 2 sztuki łącznie,
2) dorsz - 7sztuk,
3) śledź - 5 kg.
4) belona - 5 sztuk,
5) inne gatunki - 5kg. łącznie.

Limity nie dotyczą babki byczej.


Do połowów ryb płastugowatych - flądra, gładzica, turbot  oraz do połowu wędkarskiego śledzi dozwolone jest zakończenie linki wędkarskiej:

1) 2 przyponami z haczykami o jednym ostrzu o rozwartości do 10mm (płastugowate - flądra),
2) 5 przyponami z haczykami o jednym ostrzu o rozwartości do 6mm. (śledzie)

Ustala się obwód ochronny ujmujący ujście rzeki Słupi do morza, a obejmujący akwen wodny o średnicy pięciuset metrów licząc od prawej główki falochronu. W tym akwenie  w okresie od 1 października do 31 grudnia zabrania się połowów wędkarskich metodą spiningową w godzinach od 17 do 7 rano oraz połowów z użyciem wędki z ilością przyponów większą niż jeden.


Informacje opracowane na podstawie:
1) ustawa z dnia 19 lutego 2004r. o rybołówstwie (Dz.U Nr. 62 poz. 574)
2) rozporządzenie MRiRW z dnia 6 lipca 2004 o warunkach prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych (Dz.U.Nr. 164 poz. 1725),
3) zarządzenie nr.1 OIRW w Słupsku z dnia 1 lipca 2004 w sprawie ustanowienia stałych obwodów ochronnych (Dz.U Województwa Pomorskiego Nr.88)
4) zarządzenie nr.2 OIRW w Słupsku z dnia 1 lipca 2004 w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich (Dz.U Województwa Pomorskiego Nr.88)